Efter att ha nyanställt ett 30-tal personer under förra året och utsetts till Årets Jobbkomet av Malmö Näringsliv utökar Tepe sin satsning på global marknadskommunikation. För att göra det anlitar de Malmöbyråerna FEW och Ottoboni.

– Vi tar nu nästa steg i vårt strategi- och varumärkesarbete, och samarbetena stärker våra möjligheter att framgångsrikt verka på en internationell arena, säger Hanna Sjöström, marknadsdirektör på Tepe.

TePe har 270 anställda och en omsättning på 600 mkr. Idag har Tepe dotterbolag i Benelux, Frankrike, Italien, Norden, Storbritannien och Tyskland.