Hyper Island har sedan 2009 gått med omkring 25 miljoner kronor i förluster, som har täckts med nyemissioner och aktieägartillskott. 2014 blev ett svart år med 9 miljoner back på sista raden, ett eget kapital på 1,1 miljoner och skulder på 12,6 miljoner. Kassaflödet var minus 6,1 miljoner och fastighets- och företagsinteckningarna 25,6 miljoner.

Koncernen har vid flera tillfällen de senaste åren haft svag likviditet och dragit ut på betalningarna till medverkande i utbildningen.
– Det har varit några tillfällen då föreläsare inte har fått betalt i tid, medger Fredrik Månsson. Men det har berott på svaga rutiner på ekonomisidan.

Koncernens klena ekonomi och svaga balansräkning förklarar Fredrik Månsson som växtvärk:
– Vi har kapitaliserat bolaget successivt och valt att satsa på expansion. År 2015 omsatte vi omkring 135 miljoner och jag hoppas resultatet landar kring nollan. Men bokslutet är inte klart ännu.

Satsningarna i Storbritannien, New York, Singapore och senast i São Paolo har kostat pengar och lyft omsättningen, men också förlusterna. Basen för verksamheten i Sverige är YH-utbildningar. Statsbidraget bör enligt branschproffs kunna ge utbildningsföretaget en marginal på 5–10 procent. Men det förnekar Fredrik Månsson:
– Skolpengen räcker inte alltid till, den svenska delen subventioneras av utländska studenter. YH-utbildningarna är en viktig del av verksamheten, men inte ekonomiskt, utan för att studenterna blir en del av vårt nätverk.

Myndigheten för yrkeshögskolan betalade i fjol ut 27,5 miljoner kronor till Hyper Island Program AB.

2013 gick Johnsonkoncernens investmentbolag Novax in som näst största ägare i Hyper Island med 18 procent.
– Fredrik Månsson kan inte tala för oss. Men vi kommenterar aldrig våra investeringar, säger investeringsansvarige Joakim Skarborg.

Hyper Islands ekonomiska kris försvårar rekryteringen av ny vd, sedan Johanna Frelin i september meddelade att hon gick till arkitektbyrån Tengbom.
– Vi har ett antal kandidater som vi utvärderar, säger Fredrik Månsson. Jag räknar med att vi kan presentera en ny vd före sommaren.

Fotnot: Den här artikeln publicerades första gången i Resumés magasin som kom i torsdags. Vill du läsa fler artiklar från magasinet? Lös en prenumeration här.