När Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) idag publicerar sin senaste kvartalsrapport kan de konstatera att medieinvesteringarna 2015 slår alla rekord. Efter ett starkt fjärde kvartal, med en nästan 7 procent starkare tillväxt än samma kvartal 2014, landade omsättningen på 32,9 miljarder kronor. Det tidigare rekordet var från 2008 och låg på 32,8 miljarder kronor.

– Äntligen, säger vi på IRM, detta har vi väntat på. Efter krisen 2009 så har medieinvesteringarna inte lyckats nå upp till 2008-års nivåer förrän nu, skriver IRM:s vd Madeleine Thor i ett pressmeddelande.

Det är satsningar på digitala medier som ökat mest. Den kategorin omsätter nästan 13 miljarder kronor och har alltså stigit med 20 procent. Precis som tidigare år är det sökordsmarknadsföring, mobilmarknadsföring och webb-tv som står för största andelen av ökningen.

Men det är inte bara digital medier som bidragit till rekordinvesteringar. Även för andra mediegrupper som radio, bio, utomhus och butiksmedia har investeringarna landat på rekordnivåer.

Tryckt dagspress har inte nått några rekord, men minskat sitt tapp väsentligt jämfört med resten av året. Det är en av de viktigaste förklaringarna till den starka slutspurten bland medieinvesteringarna sista kvartalet 2015, enligt rapporten. Det är för tidigt att säga om det här innebär ett trendbrott eller inte, men IRM skriver att tryckt dagspress minskar mindre än tidigare också internationellt. Sammantaget gör det att IRM tror på ett starkt 2016.

– Vi trodde att det sista kvartalet skulle bli starkt, men detta överträffar våra förväntningar. Om vi blickar framåt, så ser IRM positivt på marknadsutvecklingen även under 2016, skriver Madeleine Thor