AB Skånska Dagbladet ska samordna tryckningen av Skånska Dagbladet och Norra Skåne på Malmö tidningstryckeri (MTT). Skånska Dagbladet trycks redan där, men Norra Skåne har tidigare tryckts på Norra Skåne Rotation AB.

– Ett huvudskäl till beslutet är de besparingar som det medför att trycka båda tidningarna i samma tryckeri. Det går heller inte att samordna tryckningen på Norra Skåne Rotation AB utan stora investeringar, skriver Lars J Eriksson som är vd på Skånska Dagbladet.

På Norra Skåne Rotation AB finns i dag 11 anställda. Bytet till MTT kommer ske senare under året.