I december förra året slutförde kommunikationskoncernen Nordkom sitt förvärv av byråerna inom Friends-gruppen. Det innebar 100 procent av aktierna i Scholz & Friends Stockholm AB, 70 procent av aktierna i Friends Tactics Sweden AB, 50 procent av aktierna i Friends & Insights AB och 20 procent av aktierna i Parapix AB. 

Nu har de även köpt de resterade 30 procenten i DM/RM-byrån Friends & Tactics. Dessa ägdes av PostNord Strålfors sedan sommaren 2013. Köpeskillingen landar på 4 972 304 kronor, varav 2 259 415 kronor kontant och 2 712 889 kronor genom en revers som löper på fyra år med 3 procents ränta.

– Samarbetet mellan Friends & Tactics och PostNord Strålfors har överträffat våra förväntningar på många sätt. Nu befinner sig Friends & Tactics i en ny kontext tillsammans med sina systerbyråer och ett fullt ägarskap möjliggör att bättre kunna styra byråns fortsatta utveckling samtidigt som det framgångsrika samarbetet med PostNord Strålfors kan behållas genom ett samarbetsavta, kommenterar Nordkoms koncernchef Magnus Widgren.