"Ingenting är roligt i längden" och "vänta inte på guldklockan, köp den bara" är två av budskapen i den nya kampanjen som Forsman & Bodenfors tagit fram tillsammans med Dfind.

– Vi tar fasta på att en ny arbetsmarknad växer fram och vill lyfta fram det
moderna sättet att göra karriär, skriver Sibel Wolff, kommunikationschef Dfind
och Proffice Group i ett pressmeddelande.

Målet med kampanjen är att göra Dfind-bolagen mer kända och stärka Dfinds status som arbetsgivare och partner.

– Personlig utveckling står högt i kurs när människor får berätta vad som är viktigast i karriären och medarbetarna är otåligare än någonsin när det gäller att utvecklas. Vårt koncept bygger på att presentera Dfind som ett mer modernt sätt att göra karriär. Våra konsulter får möjlighet till omväxling som ger utveckling, men samtidigt får du samma trygghet som vid vilken annan anställning som helst, skriver Sibel Wolff

I två reklamfilmer som nu rullas ut läggs fokus på hur tråkigt och frustrerande ett arbetsmoment blir om det hela tiden upprepas.

– Konceptet ska hjälpa Dfind att sticka ut på en generisk marknad och bygger på att visa både arbetslivets bra och dåliga sidor, skriver Johan Holmström, copywriter på Forsman & Bodenfors.