I december spådde Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) att reklammarkanden skulle växa med 3,2 procnet under 2016. Nu reviderar de upp siffran till 4.2 procent vilket motsvarar 34,3 miljarder kronor under 2016. 

Förklaringen till höjningen är ett starkt fjärde kvartal 2015, där marknaden växte med hela 6,7 procent jämfört med 2014, samt att den svenska ekonomin som helhet väntas gå bättre. 
– Med ett högtryck för medieinvesteringarna så kan många medier göra ett bra 2016. Givetvis ser vi stor tillväxt digitalt, men även utomhus har en stark trend, något som vi också sett internationellt. Även radio, bio och butiksmedia förväntas gå mycket bra, säger Madeleine Thor, vd på IRM, i en kommentar. 

Digitala medier, som under 2016 förväntas stå för 45 procent av medieinvesteringarna, beräknas få en tillväxt på nära 18 procent relativt föregående år. Samtidigt är det fortsatt tufft för tryckta medier, där flera kategorier fortsatt förväntas redovisa tvåsiffriga tapp i förhållande till 2015-års nivåer, skriver IRM.