Dela sidan:

Sveriges Tidskrifter har förändrat sina stadgar för att kunna dra till sig mer publicister. På årsmötet fattades i dag beslutet att öppna upp för vilka som kan bli medlemmar. Alla publicister med utgivningsbevis och som skriver om ett fördjupat område kommer kunna ansluta sig.

– Jag har de senaste åren drivit ett stort strategiarbete i styrelsen då jag starkt har känt att vi måste framtidssäkra organisationen även om fem år. Vi började fråga oss själva: vad är en digital tidskrift? Det gick inte att definiera. Då bestämde vi oss, säger Unn Edberg, ordförande på Sveriges Tidskrifter, till Resumé.

De nya stadgarna innebär att bloggar, sajter, webbtidningar med mera kan vara med.

– Dels handlar det om att vara relevanta för medlemmarna, även om många har papperstidskrift. Vi kan behöva stötta dem i många andra verksamheter och då kan vi stötta dem i det. Vi ska även vara till nytta när de ska ordna event, göra podcast och ha e-handel. Samtidigt hoppas vi kunna ta in nya aktörer som etablerar sig.

Sveriges Tidskrifter har 360 medlemmar idag. De nya bestämmelserna bäddar för en hel massa nya.

– Jag har dels pratat med befintliga medlemmar och träffat en del digitala entreprenörer. Vi lägger inga värderingar i vem som äger, så länge du har utgivningsbevis.

Organisationen har precis inrättat ett etiskt råd dit representanter utses under nästa styrelsemöte. Man ändrar även avgiftsmodellen.

– Tidigare beräknade vi medlemsavgiften på upplaga och annonsintäkter. Nu handlar det om omsättning. När man ändrar modell så slår det lite åt olika håll, men vi kommer ha en övergång som gör att vi utvärderar i slutet av 2016.

Innebär det här namnbyte för er?
– Vi diskuterar vad vi ska heta. Vi kanske ska heta Sveriges Tidskrifter, men kanske också något annat.

Och rekryteringar?
– Vi håller just nu på att rekrytera en digital omvärldsbevakare som är en ny tjänst, säger Unn Edberg.

Vad gäller avgiften har omsättningen ett tak vid 750 miljoner kronor per företag.Dela sidan: