Pensionsmyndigheten har nyligen avslutat sin offentliga uphandling av ny reklambyrå. Valet föll på Klirr Stockholm i konkurrens med 15 andra byråer. Det berättar byrån i ett pressmeddelande. Uppdraget handlar om att att få svensken att greppa sin pension. 

– Det är ju en oerhört kittlande utmaning naturligtvis, kommunikationen sträcker sig över ett väldigt brett spann, från omfattande breda kommunikationsinsatser till detaljproduktion. Och det är en fråga som berör varje individ som arbetar eller har arbetat. Men alla har olika känslor och relationer till pensionen, det är kanske också just det som är det bästa med det här uppdraget, säger den nytillträdda byråchefen Mirja Kais i en kommentar.