Från och med den 15 april träder en ny förordning om utvecklingsstöd i kraft, meddelar Myndigheten för press, radio och tv. Syftet med stödet är att främja mediemångfald och demokratisk debatt och år 2016 beräknas det finnas upp till 35 miljoner kronor att ansöka om. Med stödet vill man långsiktigt hjälpa nyhetstidningar att utveckla digital publicering av hög kvalitet.

Men det finns så klart några krav som behöver uppfyllas för att man ska kunna ansöka om pengar. Det ska vara en tryckt allmän nyhetstidning med en upplaga på minst 1500 exemplar och tidningen ska ges ut minst 45 nummer per år. Stödet får inte heller täcka mer än 40 procent av utgifterna. För mer information och för att ansöka kan du gå in här.