Det var för några veckor sedan som dödshoten uttalades i ett telefonsamtal med en polischef. Polischefen valde att anmäla det som olaga hot efter att två hot riktades mot Anna Gullberg i samtalet.

– Det här är ett direkt hot mot pressfriheten. Hoten har ett uppenbart samband med de publiceringar som Gefle Dagblad gjort, säger Anna Gullberg till Gefle Dagblad.

Tidningen har publicerat ett flertal artiklar där man har granskat ledningen för Gävles moské och deras kopplingar till radikal islamism. Det är en nära släkting till en av de granskade som står bakom hoten.