Resumé rapporterade förra året att minst en tredjedel av de statssekreterare och politiska tjänstemän som arbetat i Reinfeldts regering började försörja sig som lobbyister efter liknande, som konsulter eller anställda på organisationer och företag.

LÄS MER: Reinfeldts folk som blivit lobbyister

Frågan om karenstid för politiker har under många år dragits i långbänk. De snabba övergångarna till pr-branschen har fått hård kritik – och kan nu alltså stoppas helt. Regeringen har gett utredaren Sten Heckscher i uppdrag att se över reglerna för statsråds och statssekreterares sidbyten, kan TT bekräfta i dag.

– Vi börjar där, det kan finnas anledning att utöka till fler grupper. Men det känns naturligt att börja med de högsta politiskt ansvariga, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S) i en kommentar.

På frågan om det finns behov av en karenstid svarar han:

– Jag konstaterar att flera andra länder har det. Det är viktigt att vi tar fram ett regelverk som säkerställer öppenhet och minskar risken för intressekonflikter. Det handlar om att upprätthålla tilliten till statsapparaten och förtroendet för staten och politiken

Utredningen blir en del av Sten Heckschers utredning om statsråds möjlighet till föräldraledighet och förslagen lämnas 31 december i år.

LÄS MER: Här är namnen på 132 personer från Alliansen som blivit lobbyister

Fakta: 
I Sverige finns det, till skillnad mot i bland annat Norge, Danmark och Finland, inga regler för hur snart avgående ministrar får gå till nya jobb. Däremot finns det karensregler för ledamöterna av Riksbankens direktion. De får inte inom ett år efter att de lämnat banken gå till nya jobb där deras kunskaper kan missbrukas eller förtroendet för Riksbanken skadas.