Dela sidan:

Eva-Heidi Lindberg har arbetat på strategi- och designbyrån Noise 13 i San Fransisco, USA, de senaste sju månaderna. Dessförinnan hade hon praktikperioder på BAS och The Studio.

Nu ansluter Eva-Heidi Lindberg till Cordovan på svenska västkusten där hon blir digital designer.

– De senaste åren har jag blivit allt mer intresserad av den kommunikativa delen av projekt. Jag vill jobba mer med digital kommunikation, strategi och marknadsföring och därför sökte jag mig till Cordovan Communication, säger Eva-Heidi Lindberg i en kommentar.

Cordovan Groups nettoomsättning uppgick till 41,8 (54,0) miljoner under 2015. Koncernen redovisade ett resultat efter finansiella poster på -14,5 (-10,2) miljoner kronor. Cordovan hade 38 (41) anställda.Dela sidan: