Dela sidan:

Svenskarnas inställning till reklam är blir allt mer kritisk, enligt en undersökning som genomförts av Novus på uppdrag av Sveriges Annonsörer. 

Varannan svensk är negativt inställd till reklam och det gäller inte minst när den dyker upp på internet i mobilen eller på tv. Var tredje person har Adblocker installerat för att slippa det störande inslaget. 

Någon sådan funktion finns dock inte i appar – och reklam i just det sammanhanget är allra mest störande, anser de tillfrågade. Hela 77 procent uppger att de inte tycker om eller inte alls tycket om att möra reklam i appar. 
– Mobilen är något som väldigt ofta är med oss och är en stor del av våra liv. Många ser också mobilen och innehållet i denna som något privat och att då mötas av reklam i appar, som ibland tar över hela skärmen är inte alltför uppskattat. En konsekvens blir att svenskarnas negativa inställning till reklam späs på, kommenterar Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer.

Studiens underlag är webbintervjuer med 1 038 personer mellan 18–79 år, med en deltagarfrekvens på 63 procent. Dela sidan: