Dela sidan:

Den senaste tiden har vi i branschpress kunnat läsa om flera samarbeten som blev alldeles för kortvariga. Men korta samarbeten är tyvärr inget nytt fenomen eller ovanligt. Medan snittet när det kommer till byråsamarbeten i England och USA sägs vara cirka sex år byter vi i Sverige byrå ungefär vart tredje år. 40 procent byter efter två år. Detta trots att det tar cirka ett år att arbeta ihop sig och hitta varandra i ett partnerskap, som är förutsättningen för en framgångsrik kommunikation.

Bra kommunikation bygger på bra samarbete, och det tar av naturliga skäl tid. Misslyckanden, liksom framgångar, skapas och sker tillsammans. En byrå är inte en leverantör, en byrå är en partner.

Det är vidare flera gånger dyrare att byta byrå än att jobba på den befintliga relationen. Att byta byrå innebär att man som köpare tappar tempo, det blir ett hattande i kommunikationen och det kostar pengar att skola in nya samarbetspartners.

Ofta argumenteras ett byråbyte med att man vill få in nya idéer och nya infallsvinklar. Men det finns egentligen inget som säger att den befintliga byrån inte skulle kunna leverera detta. Det finns flera exempel på samarbeten i branschen som stärker denna tes.

Precis som i ett förhållande måste relationen vårdas och näras med energi, från bägge parter. Ett bra samarbete bygger på en väl genomförd upphandling i ett första skede, och när samarbetet är igång finns det ett antal konkreta och effektiva sätt att arbeta på relationen för att få denna så långvarig som möjligt.

Här följer några:
• Var tydliga med behov, krav och förväntningar. Sätt upp tydliga specifikationer på vilka behov som finns och hur partnern förväntas hjälpa till inom dessa områden. Gör detta löpande, men framförallt i början av samarbetet.

• Utveckla en inspirerande briefmodell och jobba fram briefen tillsammans med byråerna.

• Genomför frekventa utvärderingsmöten om hur ni jobbar tillsammans när det handlar om arbetsprocesser, briefer, beslutsprocesser, förankringar och utvärderingar av kommunikationen. Och diskutera hur ni tillsammans kan hitta ännu mer inspiration i samarbetet.

• Inventera förbättringspunkter och skapa prioriteringar. Vad behövs göras först, och vad kan göras i ett senare skede?

• Jobba tillsammans och lyssna på varandra. Alltför många samarbeten går i kras för att man inte är lyhörd för den andra parten utan kör på i gamla hjulspår. Ni är experter på era respektive områden, dra nytta av detta.

• Sätt mål och gör uppföljningar. Definiera syftet med kommunikationen och varje aktivitet. Utvärdera kommunikationen tillsammans och diskutera varför det gick som det gick. Och vad ni kan göra bättre nästa gång.

Max Apéria
Byråvalsrådgivare, Sveriges AnnonsörerDela sidan: