Dela sidan:

Traditionellt sett har den politiska vänstern i Sverige varit starkare på sociala medier. Detta blev extra tydligt under valrörelsen 2014 då Socialdemokraterna återtog regeringsmakten. Det blev också startskottet för MUF:s satsning på att bli bäst på följare, interaktioner och omnämnanden.

• Hösten 2016 har MUF lyckats gå om sina motståndare. Både under 2015 och i år  har man varit det ungdomsförbund som omnämnts flitigast i sociala medier.

• På två år har MUF har gått från 8 446 likes till över 20 000. Under samma tidsperiod har SSU gått från 14 489 likes till 18 521.

• Trots färre tweets har MUF nu fler följare än SSU på Twitter. Det samma gäller engagemanget för posterna på Facebook. 

– När vi gick igenom vår komunikation i sociala medier märkte vi snabbt att vi pratade på samma sätt till en 15-årig tjej i Örebro som till en 29-årig man i Stockholm. Så ser det ofta ut i politisk kommunikation. Vi har satsat mycket på att kartlägga olika grupper och skapat anpassade och riktade budskap. Vi interagerar också mer med våra följare än vad vi har gjort tidigare, säger förbundsordförande Rasmus Törnblom till Resumé.

Har ni fler som arbetar med sociala medier än tidigare?
– Nej, men efter valet 2014 jobbade vi medvetet för att vara närmare ungdomarnas vardag. Vänstern har länge varit bättre på sociala medier än borgerligheten. Vi ville ändra på det. Vi tar också ut svängarna mer i dag och är inte lika politiskt korrekta som tidigare. Jobbar också mer med rörlig bild och infographics.

Varför är sociala medier så viktigt för politiska ungdomsförbund i dag?
– Bland ungdomar i dag är de flesta inte  intresserade av politik, men de är alltmer upptagna av den digitala miljön. Det ställer ökat krav på engagerande innehåll där vi knyter an till nyheter och aktuella diskussioner. 

Är genomslag en viktigare valuta än medlemmar i dag?
– Jag skulle säga att de är beroende av varandra. Medlemmar är förutsättningen för vår verksamhet och de digitala kanalerna fungerar ofta som en inkörsport till ett politiskt engagemang. 

I våras lanserade MUF sin största digitala kampanj någonsin. "Sänk regeringen" riktade udden mot Stefan Löfvens politik på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Youtube och Periscope. Enligt Rasmus Törblom är kampanjen en starkt bidragande orsak till MUF:s uppsving i sociala medier. 


Dela sidan: