Dela sidan:

Regi har dels sammanställt hur bytesbenägenheten bland kunderna som deltar i undersökningen Årets Byrå utvecklats de senaste tio åren, dels beräknat beloppet som årligen står på spel när nya kommunikationstjänster ska upphandlas. Cirka 180 byråer och 2700 uppdragsgivare på landets marknads- och informationsavdelningar deltog i den senaste undersökningen.

Sammanställningen visar en relativt konstant bytesbenägenhet genom åren.  Runt 20 procent – var femte byrårelation–  riskerar att sägas upp för en ny upphandling varje år. En viss variation märks över tid. Strax innan finanskraschen 2008 var bytesbenägenheten som lägst medan 2012 var ett ”krisår”, då nästan var fjärde kund övervägde att byta byrå. Under 2015 var man åter tillbaka på de lägre nivåer som rådde innan finanskrisen. 

– År 2012 angav fler köpare än vanligt att prisnivån var skälet till att man ville byta byrå. Men de senaste åren har köparna i relativa tal varit nöjdare med den genomsnittliga byrårelationen. Samtidigt har även den genomsnittliga längden på byrårelation ökat något jämfört med tidigare, säger Robert Skölfman, vd för Regi.

Enligt honom är brist på engagemang och proaktivitet hos byråerna de främsta anledningarna till varför kunderna vill byta byrå. 
– Men brist på digital kompetens är också något som uppdragsgivarna uppger som en viktig anledning.Vid nya upphandlingar frigörs också stora belopp som de bytesbenägna kunderna köper kommunikationstjänster för. Regi har beräknat en summa enbart utifrån sitt eget undersökningsunderlag för 2015. 
– I vår undersökning handlar det om drygt 630 miljoner kronor som flyttas mellan olika byråer, säger Robert Skölfman.

Det totala värdet i branschen är med all sannolikt betydligt högre eftersom undersökningen bara täcker en mindre del av alla byråsamarabeten.


Dela sidan: