Dela sidan:

Trollbäck + Company har sedan den etablerades i New York 1999 arbetat med kunder som Nike, Apple, New York Times och IBM, men även med svenska aktörer som SVT och Spotify.

Med en ny byrå i Stockholm växer verksamheten. Den nya byrån kommer enbart att fokusera på hållbarhet och får namnet The New Division. Satsningen är sprungen ur byråns arbete med FNs globala mål.

När Jakob Trollbäck och hans team på Trollbäck + Company arbetade fram det visuella språket för FNs globala mål insåg de hur betydelsefullt det är att komplexa utmaningar kommuniceras på ett förståeligt sätt. Ett uttryckssätt som överbygger nationsgränser, språk och kulturella skillnader.

– Vårt övergripande mål med The New Division är att översätta komplicerade idéer och hållbarhetsutmaningar till tydlig och framtidspositiv kommunikation som alla kan förstå, säger Jakob Trollbäck, grundare Trollbäck + Company i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Vi väljer att starta i Stockholm för att Sverige ligger långt fram vad gäller hållbarhetsarbete. Det är en enorm skillnad på engagemang och konkreta projekt och verksamheter i näringslivet och samhället här jämfört med USA, berättar Jakob vidare.

The New Divisions kommer att para ihop analys och strategi med erfarenhet av branding och design för att skapa modern och tydlig kommunikation.

– Om man ska lyckas med att förklara komplexa problem måste man först inse att Information inte är kommunikation. För att skapa kommunikation krävs förståelse och förtroende. I slutändan drivs all handling av känslor, och om man inte förstår så bryr man sig helt enkelt inte, avslutar Jakob Trollbäck.Dela sidan: