Dela sidan:

Forsman & Bodenfors skiljer sig från många andra byråer, både i Sverige och internationellt, för att det inte jobbar några kreativa chefer på byrån.

I stället för att jobba utifrån hierarki ser byrån ett värde i att alla medarbetare arbetar på samma nivå. Alla; kreatörer, account directors, planners och pr-strateger sitter bredvid varandra. Forsman & Bodenfors tror att det är nyckeln till en högre kvalitet på jobben, eftersom kreativiteten och idéerna på så sätt kommer från medarbetarna själva. De får nörda ner sig i saker som de tycker om, inte skapa utifrån ramar bestämda av en chef, enligt Ted Mellström.

– Hur säkerställs då kvaliteten? Genom ett team – en liten grupp om tre till fem personer, oavsett hur stort uppdraget är. Det är alltid fler inblandade, men kärngruppen ska vara liten, säger han.

Rutinen är att alla projekt diskuteras med medarbetare som inte varit inblandade i projektet. När Epic Split gjordes exempelvis, hade en icke namngiven senior partner åsikten att musiken borde bytas. Kärnteamet gick dock inte personen till mötes den gången.

– Och det blev ju onekligen bra ändå, säger Ted Mellström och syftar på alla de priser som kampanjen vunnit.

När Forsman & Bodenfors anställer letar de efter personer som "vill driva sina egna företag inom Forsman & Bodenfors". De får inte vara egoistiska och samarbete är viktigt.

– Vi kommer aldrig att anställa en skithög, säger Ted Mellström.

Dessutom tror de att en nyckel till framgång är att inte jobba bestämda team eller kreatörspar. Det ger mindre konkurrens kolleger emellan, vilket Forsman & Bodenfors tror är bra.

– Den som jobbar här måste dessutom lämna prestigen, och vara redo att visa upp saker som personen själv kanske inte tycker är bra. Att lyssna på, kunna ta kritik och eventuellt även ändra åsikt är viktigt, oavsett om det gäller en kreatör som vunnit 40 lejon i Cannes eller en 25-årig planner, säger Ted Mellström.Dela sidan: