Dela sidan:

Annonser i tryckta medier har varit på stark tillbakagång de senaste åren. Men nu har flera av dem fått en tidig julklapp. Medieinvesteringarna i kvällspress och fackpress ökade nämligen i november med 3,4 respektive 1,5 procent, visar Mediebyråbarometern. 
– Printkategorierna gjorde en bra månad och både dagspress kväll och fackpress ökade. Siffran för kvällspress är dessutom den högst noterade för kategorin under året. Även utomhus/trafikreklam går starkt och ökade under november, trots en faktureringsdag mindre, för tredje månaden i rad. Mycket pekar på att 2016 kommer att bli ett spännande och intressant år att summera, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer i en kommentar.

Största ökningen procentuellt sett under november stod bio för (+24,3 procent). Även utomhus fortsatte sin positiva trend.

Som helhet minskade investeringarna med 11,1 procent under november, mycket beroende på en faktureringsdag mindre jämfört med i fjol som särskilt påverkar siffrorna för TV. 
– Mediekategorin TV hade en stark oktober, men vi ser inte samma tryck i november. Dock håller TV-mediet jämna steg med förra året trots fallande tittarsiffror. Det tyder på att efterfrågan på TV är fortsatt mycket hög. Medieinvesteringarna för TV i november är endast marginellt lägre än de tre senaste åren, trots det stora tittartappet. Både efterfrågan och priset har ökat över tid, kommenterar Jochum Forsell, vice vd IUM.Dela sidan: