Dela sidan:

– I vårt fall handlar det om att satsa på närliggande verksamheter där vi kan bidra, säger Egmonts vd Per Kjellander.

Kartan över byråmarknaden ritas om än en gång. Affären med digitalbyrån KAN innebär att Egmont förstärker affärsområdet Digital Marketing Services. Mediekoncernen har fokus på bolag med kompetens inom teknik, content och distribution.

– Skälet är tillväxten som finns inom digitalisering, säger Per Kjellander.

Målet är att hitta synergier mellan Egmonts kunnande inom content, nätverk och utveckling och KAN:s digitala kompetens. Hur synergierna ska se ut är för tidigt att sia om men Per Kjellander påpekar att Egmonts två andra affärsområden, publishing och e-handel, behöver digitaliserad storytelling.

För KAN:s del handlar det om att få mer resurser för expansion.

– Vi är stora i södra Sverige, men nu kan vi växla upp på ett helt annat sätt när vi vill ta oss in på nya marknader, säger Per Harrysson, vd på KAN.

Men Egmonts köp av KAN kan också ses som ett exempel på branschglidning. Fler branscher etablerar sig inom kreativ kommunikation. Exemplen är många.

  • Sedan länge har IT-konsulter som Tieto och Knowit byggt upp kreativ kompetens.
  • De senaste åren har managementkonsulter som McKinsey, Accenture och Deloitte förvärvat design- och kommunikationsbyråer i Sverige.
  • Influncer-nätverken är på ett sätt agent- och managementbolag med ny inriktning, trenden är ännu tydligare i USA.
  • Mediebolagen har investerat stort i content marketingbyråer, men intresserar sig nu även för digitala kreativa byråer. KAN är ett nytt exempel.  

Per Kjellander menar att utvecklingen är en konsekvens av företagens omvärldsanalys där det gäller att hitta en naturlig koppling till digitaliseringen.

– I vårt fall handlar det om att vi kan berätta historier och hur vi kan ta det vidare.Vår kärnverksamhet fungerar bra, men på sikt måste vi tänka på hur vi ska möta utvecklingen.Dela sidan: