Förra våren tillträdde Per-Anders Broberg som vd för Utgivarna, med uppdrag att utforma ett nytt medieetiskt system och en gemensam medieombudsman. Men arbetet har enligt Resumés källor inte gått som planerat. Strax innan jul lämnade han därför in sin avskedsansökan. 
– Jag kommer att jobba kvar ett par månader till och har flera viktiga projekt som ska avslutas. Med hänsyn till dessa vill jag vänta med ytterligare kommentarer, skriver han i ett sms till Resumé. 

Orsaken till hans avhopp är enligt Resumés uppgifter att Utgivarnas styelse inte kan komma överrens om hur det medieetiska systemet ska utformas. Per-Anders Broberg vill inte bekräfta eller dementera att så är fallet. 
– Frågor om styrelsearbetet får du ta med styrelseordförande (Sofia Wadensjö Karén, reds. anm).

Vad ska du göra sen?
– Som sagt, jag kommer att jobba kvar ett par månader och har viktiga projekt som ska avslutas. Det är mitt fokus nu.

Per-Anders Broberg har tidigare varit biträdande chefredaktör och ställföreträdande ansvarig utgivare på Expressen.