Bakom ökningen av byråintäkterna ligger en ökad efterfrågan från näringslivet, snarare än offentliga upphandlingar. Företag svarade under fjolåret för 65 procent av Westanders byråintäkt, medan intresseorganisationer stod för 25 procent och myndigheter för resterande 10 procent.

– Vi har de senaste tio åren vunnit fler kundundersökningar än någon annan svensk pr-byrå. Westander konkurrerar inte med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare, säger byråns vd Patrik Westander i ett uttalande.

Westanders intäkter från lobbyinguppdrag uppgick förra året till åtta miljoner kronor, en ökning med två miljoner jämfört med 2015. Lobbyinguppdrag stod därmed för 21 procent av den samlade byråintäkten.

– Lobbying är en viktig del av demokratin. Med den nya specialistenheten Westander Politik och Opinion har vi blivit ännu bättre på att hjälpa våra uppdragsgivare inom politisk påverkan, säger Patrik Westander.