Dela sidan:

I vår ska kulturdepartementet fastställa direktiven till den nya public service-kommittén. Public service-bolagen lobbar nu gemensamt, men i tre separata svar, för att få sin bild att fästa hos regeringen.

På departementets inrådan har ledningen vid SR, SVT och UR, bland annat SR:s vd Cilla Benkö och SVT:s vd Hanna Stjärne, kommit med synpunkter inför utredningen om den kommande tillståndsperioden. Sammanfattningsvis handlar det om minskade krav och ökad frihet.

Sveriges Radios ledning vill att förhandsprövningen ska skrotas vilket de motiverar på följande sett då den bedömer "om ett visst innehåll ska få tillhandahållas eller inte. Förhandsprövningen kommer därmed i konflikt med de principer i yttrandefrihetsgrundlagen som bär upp den redaktionella friheten.". Vilket framför allt gäller webbtjänster, skriver Sveriges Radio.

Sveriges Radio meddelar att man planerar för ”nya personaliserade tjänster” och ”egna, individuella radiokanaler”. Cilla Benkö skriver att SR strävar efter att öka sin närvaro på sociala medier. 

"Sveriges Radio planerar för att öka användandet av utbudet via mobila plattformar liksom deltagande via sociala medieplattformar."

SVT vill att public service-bolagen ska få ett online-uppdrag. De motiverar kravet med att SVT kommer att halka efter i utvecklingen gentemot internationella jättar som Youtube, Facebook och Netflix.

SVT-ledningen skulle också vilja se ett mindre detaljstyrt uppdrag än dagens marknätsuppdrag.  Enligt SVT är det också betydelsefullt att regeringens möjligheter att reglera innehållet på nätet inte ökar mer än vad som är rimligt.

Liksom SR vill SVT skrota förhandsprövningen och istället överföra den kontrollinstansen till tv-huset. Modellen beskrivs så här:

"bolagen begär ändring i händelse av att de vill förändra eller gå utanför de beslutade ramarna". Vidare skriver SVT-ledningen att så länge förhandsprövningen finns är det public service-bolagen som ska ha tolkningsföreträde kring vad som ska testas och att trösklarna för vad som ska testas "bibehålls höga."

"Uppdraget bör, i enlighet med andan i yttrandefrihetsgrundlagen, vara positivt utformat, dvs fokusera på vad public service ska göra och inte förbjuda bolagen att producera olika former av innehåll", skriver Hanna Stjärne.

Gällande SVT och SR omtvistade förhållande till sociala distributionsplattformar såsom Facebook skriver Hanna Stjärne:

"Public service bör kunna ha och ta det fulla publicistiskt ansvaret för innehållet och därmed ha rätt att publicera eller avpublicera innehåll på olika plattformar", skriver Hanna Stjärne. 

UR ställer sig kritiska till en sammanslagning av public service-bolagen, såsom har skett i Storbritannien. En sammanslagning skulle enligt UR-ledningen "riskera att ta mycket kraft och utrymme från de för framtiden kritiskt viktiga och centrala frågorna".Dela sidan: