Dela sidan:

Här är fem saker en marknadsavdelning bör tänka på för att bygga en bra relation med sin byrå:

– Alla surdegar måste upp bordet. Prata med byrån/byråerna om vad som gjorts, vad som kunde gjorts bättre och vad som skapar frustration i kommunikationsprojekten och i den vardagliga relationen med byrån.

– Förklara för byrån vilket mandat marknadsavdelningen har att fata beslut. Vilket mandat marknadschefen har och vilka mandat andra medarbetare har. Vad måste diskuteras på ledningsnivå och vad kan en assistent bestämma. Förklara för byrån hur företaget styrs formellt och informellt.

– Utbilda medarbetaren på marknadsavdelningen till bra kommunikationsköpare, bra briefskribenter och utvärderare. Låt medarbetarna "prya" på byrån som används för förstå hur byrån tänker.

– Gör utvärdering av byrån halvårsvis. Men låt även byrån utvärdera marknadsavdelningens arbete.

– Gilla varandra. I längden funkar inte en byrårelation om inte byrå och kund tycker om varandra.Dela sidan: