Dela sidan:

Med jämna mellanrum sker det byråbyten där det är det kreativa teamet eller några andra nyckelpersoner som är förklaringen till bytet. I branschstudien Årets Byrå säger 32 procent av kunderna att de skulle överväga ett byta byrå om den huvudsakliga kontaktpersonen skulle sluta.

Det gäller alltså för byråerna att behålla sina viktiga medarbetare.
 Det finns en rad olika sätt att motivera medarbetare att trivas och stanna kvar på byrån. Här kan det dock finnas stora skillnader, inte minst mellan generationer, säger Pia Grahn, vd på Regi som tagit fram Årets Byrå.

Den yngre generationen drivs i mindre grad av lön och förmåner, status och karriär, men även av att lyckas som lag. Istället värdesätter de yngre i betydligt större utsträckning att lyckas som individ och värdesätter också i mycket högre grad flexibla arbetsvillkor.

I linje med det tror 57 procent av byråledarna att andelen frilansare kommer att öka under kommande år.

Den äldre generationen, 60- och 70-talisterna värdesätter pension, vilket också byråledarna anser vara viktigt. 80 procent av dem uppger att de erbjuder pensionslösningar, men i första hand enbart till vd och ledning eller om man som anställd påtalar det själv.Dela sidan: