Dela sidan:

Verksamheterna i Estland, Lettland och Lituaen har rapporterats inom MTG:s segment International Entertainment och bidragit med över en miljard kronor i försäljning och 91 miljoner kronor i rörelseresultat för helåret 2016.

Försäljningen av MTG:s verksamheter i Baltikum kommer att generera en betydande nettovinst, vilken kommer att rapporteras under jämförelsestörande poster, skriver bolaget.


Dela sidan: