Dela sidan:

Bland en lista med 25 branscher fick det svenska folket välja de tre man anser gör mest trovärdig reklam. I topp hamnade utbildning/forskning som var förstahandsvalet bland var femte (20 procent) samt kultur/nöje och livsmedel/dagligvaror (18 procent).

Undersökningen visade även på stora skillnader mellan åldersgrupperna. Fler i åldersgruppen 50-64 år svarade i högre grad livsmedel/dagligvaror (23 procent), medan åldersgruppen 65-79 år i högre grad svarade möbler/hem (19 procent). De i åldern 65-79 år anser att välgörenhet/ideellt gör mest trovärdig reklam (28 procent).

Även bland könen råder det olika uppfattningar. Medan kultur/nöjesbranschen rankades högt av kvinnorna (21 procent) ansåg endast 15 procent av männen i undersökningen att den branschen gör mest trovärdig kommunikation. Omvänt var det i branscherna industri/tillverkning samt spel som männen rankade dessa högt, åtta respektive fem procent. Bland kvinnorna föredrogs de av endast två respektive en procent.

Respondenterna fick svara på frågan "Vilka av följande branscher anser du gör mest trovärdig reklam?" (Tre val möjliga)

UTFALLET NEDAN:

• Utbildning/forskning 20 %
• Kultur/nöje 18 %
• Livsmedel/dagligvaror 18 %
• Välgörenhet/ideellt 17 %
• Rättsväsendet 13 %
• Möbler/hem 11 %
• Alkohol/bryggerier 9 %
• Förbund/branschorganisationer 8 %
• Politik/myndigheter 8 %
• Bygghandel 7 %
• Vitvaror/elektronik 6 %
• Industri/tillverkning 5 %
• Resor/turism 5 %
• Bank/finans 4 %
• Bilar/biltillbehör 4 %
• Sporthandel 4 %
• Energi/drivmedel 3 %
• Försäkring 3 %
• Hotell/restaurang 3 %
• Mode 3 %
• Spel 3 %
• Fastigheter/köpcentrum 2 %
• IT/telekom 2 %
• Hygien/kosmetik 1 %
• Rekrytering/management 1 %
• Ingen av branscherna 15 %
• Vet ej 13 %Dela sidan: