Dela sidan:

Det har varit en stressig dag för Ann Johansson. Efter mötet i förmiddags där Casten Almqvist bekräftade att Nyhetsbolaget och TV4 står inför stora nedskärningar har hon suttit uppbokad i en rad medlemsmöten.

Hade ni fått information om nedskärningarna tidigare?

– Vi har vetat att någonting varit på gång och har fått titta på delar av det nya avtalet, men de exakta detaljerna har vi inte informerats om, berättar hon.

Även om ett antal lokalredaktioner läggs ned och riksreportrarna dras ned från 24 till 18 gäller de flesta indragna tjänsterna chefer och administriv personal.

– Den största delen av neddragningarna sker på Unionens avtalsområde, framförallt inom Bonnier Broadcasting. Även om vi inte fått några exakta besked har man sagt att de ska dra ned så lite som möjligt på nyhetssidan, det välkomnar givetvis våra medlemmar. Det visar att TV4 fortfarande tycker det är viktigt att ha en bra nyhetsproduktion. Man har sett att chefspositioner kostat väldigt mycket pengar och neddragningarna kommer leda till en tajtare organisation med närmre mellan nyhetsproducent och beställare.

En sida som kommer att drabbas av nedskärningar är Bonnier Broadcastings sportpersonal, även om det i nuläget är oklart i hur stor omfattning nedskärningarna blir. En annan bit som kommer i och med nedläggningen av Nyhetsbolaget är att det lokala kollektivavtalet skrivs om och att sex lokala reportrar tappar sina tjänster.

– När övergången från TV4 till Nyhetsbolaget gick igång fick vi kämpa hårt för att behålla de förmåner vi haft på TV4. Det gäller saker som att de som jobbar tidiga mornar får tid att vila upp sig innan man går på nästa pass och att det finns skäliga OB-ersättningar. Jag hoppas att vi från fackets sida kan övertyga ledningen om att det här är bra saker som i längden förbättrar kvaliteten på det material vi producerar. 

Hur har stämningen varit bland personalen?

– De som jobbar inom riksreporterorganisationen är självklart ledsna och besvikna. Här i Stockholm är man också besvikna men man ser också att personalen som kommer vara kvar kommer kunna jobba i en tajtare organisation, avslutar Johansson.Dela sidan: