Dela sidan:

Resumés granskning visar att av reklambranschens att en kreativ chef på en stor svensk reklambyrå år 2017 fortfarande är en man i nästan nio fall av tio. Endast fyra av Sveriges 30 största reklambyråer har en kvinnlig creative director – Stendahls, M&C Saatchi, SCP Grey och Volt. Totalt sett är endast fyra av 34 creative directors kvinnor. När det kommer till vd:ar ser det lite bättre ut, 7 av 31 byråchefer är en kvinna – eller 22,5 procent.

GRANSKNING:
1 av 10 kreativa chefer är kvinna 

Sophie Lokko
 instiftade priset Guldvågen tillsammans med Ellinor Ekström för två år sedan. Priset kom i samma veva som Komm lade ned sin kommitté för jämställdhet- och mångfaldsfrågor - HR2020. Guldvågengrundarna tycker sig märka en skillnad i hur byråerna jobbar med jämställdhetsfrågan. 


– Den största skillnaden är kanske att studenter och medarbetare med uppbackning från fler kan ställa väldigt mycket högre krav på att sina arbetsgivare i de här frågorna. Men det är alltjämt en jätteutmaning för branschen, säger Sophie Lokko till Resumé.

LÄS MER: Komm: Därför lade vi ner vår jämställdhetsgrupp

Utöver att räkna ut könsbalansen på byråerna tittar Guldvågen och AddGender också på struktur och kultur i Jämnställdhetsindex. När Sophie Lokko tar del av Resumés undersökning som visar att endast en av tio bland Sveriges 30 största byråer har en kvinnlig creative director, reagerar hon kraftigt men är inte chockerad.

– Alla som ger sig in i vår bransch behöver förebilder och då är det viktigt att det ser bättre ut på ledningsnivå. Det påverkar ens förväntan på vad yrket kan ge och som det ser ut i dag blir bilden att det i stort sett inte är möjligt för någon som inte är man att ta sig uppåt.

Grundarnas mål är att Guldvågen ska läggas ner inom fem år, när Sophie och Ellinor fyller 30 år.

– Vi vill inte behövas och arbetar för att bli av med vårt existensberättigande. Eftersom att branschen är så efter på att inkludera och upphöja flera kommer vi fortsätta jobba på och motivera fler till att aktivt arbeta för en förändring. Trots att fler byråchefer säger sig ta ansvar så kommer det att ta tid innan det sker en förändring. Men alla behöver ställa sig frågan vad man gör för att skapa den förändringen.

När ni lanserade Guldvågen så skrev ni att "reklambranschen är helt blind för jämställdhet". Hur bedömer du att det ser ut i dag två år senare?
– Mer handlingsförlamad skulle vi nog säga nu. Man pratar om frågan, men hur kommer det sig att vi fortfarande är så dålig när finns en tro på att vi är en bransch i framkant? För det är fortfarande otroligt dåliga siffror. Det är en lång väg att vandra innan vi alla kan vara stolta.Dela sidan: