Dela sidan:

– Prognosen är att vi ska göra ett bättre år än det förra och minska förlusten. Det är viktigt.
Så sa Fokus förre vd Lars Grafström till Resumé i samband med bokslutet för 2015. 

När siffrorna för 2016 nu blivit offentliga står det klart att han inte fick som han ville. Omsättningen i FPG Media, som är bolaget bakom tidksriften, ökade visserligen till 35,6 (32,3) miljoner kronor under året som gick. Men rörelseförlusten gick i motsatt riktning och landade på -4,8 (-3) miljoner kronor. 

Förklaringen till det negativa resultatet är primärt ökande lönekostnader, trots att medeltalet anställda låg still på 17 jämfört med året innan. För att täcka upp för fölusten sköt ägarna till fyra miljoner kronor i aktieägartillskott. 

Ett antal mindre ägare, däribland AB Persson Invest, köptes ut under fjolåret. De som nu äger magasinet är Nordstjernan Kultur och Media, Johan Björkmans Allmännyttiga Stiftelse, Stenhyacinten Venture samt Tagehus Holding. 

Sedan januari är Claes de Faire vd för Fokus.Dela sidan: