Dela sidan:

I handlingsplanen framgår bland annat att polismyndigheten ska förstärka sitt arbete för att skydda mot hot och hat. Tanken är att brott som hotar de grundläggande fri- och rättigheterna och den fria åsiktsbildningen ska utredas av polismyndighetens demokrati- och hatbrottsgrupper. Som ett led i det ska polisen få gå en webbaserad utbildning för att öka sin kunskap om brott som rör grundläggande fri- och rättigheter.

Dessutom hoppas regeringen stärka stödet till journalister genom att ge Linnéuniversitetet i uppdrag att utveckla kompetens- och kapacitetsutvecklande insatser som förebygger hat och hot. Insatserna ska nå journalister, redaktioner, frilansare, små redaktioner och mindre produktionsbolag.

I handlingsplanen framgår också att regeringen vill anpassa straffskyddet bättre till den digitala verkligheten, som utvecklats efter att den nuvarande lagstiftningen antogs.

Här finns handlingsplanen att läsa i sin helhet.


Dela sidan: