Dela sidan:

Under konceptet "Gör Donken", framtaget av DDB Stockholm, vill restaurangkedjan visa vilka positiva aspekter som finns med att jobba på McDonald's.

En av kampanjinsatserna är språkprinten.

– McDonald's är en av få stora arbetsgivare i Sverige som anställer driftiga personer även om deras svenska är långt ifrån perfekt. Bland de cirka 12 000 anställda finns det gott om exempel på personer som kan intyga att McD är en snabbare väg till språket än SFI. Vi vill visa det och samtidigt inspirera fler arbetsgivare att anamma McDonald's-modellen, säger Petter Dixelius och Joel Ekstrand, kreatörerna bakom annonsen.

Varför valde ni det här greppet?
– Många nyanlända hamnar i en moment 22-situation på arbetsmarknaden. De flesta arbetsgivare kräver att man ska kunna svenska för att få anställning. Men hur ska man lära sig svenska om man sällan eller aldrig kommer i kontakt med personer som pratar svenska? säger kreatörerna och fortsätter:

– Den dagliga kontakten med kollegor och kunder ger både praktisk språkträning och ett socialt sammanhang. För att dramatisera det tog vi fram en annons där texten gradvis går från kurdiska till svenska med kurdisk brytning för att slutligen avslutas på grammatiskt korrekt svenska.

Är det en sammanhängande text för den som förstår språket?
– Ja, i princip. Sen är ju mitten av texten en övergång där svenskan blir mer grammatisk korrekt ju mer man läser.

Hur har konceptet mottagits överlag hittills?
– Överväldigande positivt. Från både personal, kunder och
beslutsfattare/politiker.


Dela sidan: