Dela sidan:

TBWA Stokholm hade ett lyckosamt 2016. Nettoomsättningen steg från 65 till 91 miljoner kronor, vilket är en ökning med 4 procent. I byråns årsredovisning skriver de att de ökade intäkterna bland annat kommer från stora produktioner för Scania och SJ. Verksamheten har breddats med en renodlad produktionsenhet, pr och datadriven kommunikation.

Drar man däremot bort de externa kostnaderna landar intäkten på strax över 30 miljoner kronor. En blygsam ökning jämfört med 29,6 miljoner kronor året innan. 

TBWA Stockholms rörelseresultat försämrades med 2 miljoner kronor jämfört med 2015, från 5 till 3 miljoner. Man väljer ändå att göra en utdelning på 4 miljoner. Byrån ägs till 51 procent av Omnicom och resten av lokala partners.

Medelantalet anställda under året var oförändrat (25 stycken).Dela sidan: