Dela sidan:

För ett år sedan konstaterade ledningen för Journalisten att kapitalet var förbrukat och en kontrollbalansräkning upprättades den 31 augusti. Bolaget helägs av Svenska Journalistförbundet, som beslutade om ett ovillkorat aktieägartillskott på 430 000 kronor samt ett koncernbidrag på en miljon kronor för att återställa kapitalet.

2016 slutade sedan med en förlust på 1 047 000 kronor vid en omsättning på 10,1 miljoner. Prenumerationsintäkterna var oförändrade på sex miljoner, men annonsintäkterna föll från 5 till 4,1 miljoner.
– Annonsintäkterna rasade mer än budgeterat, säger Helena Giertta. På några år har de gått från 6 till 3 miljoner.

För att spara har tidningen flyttat till billigare lokaler och tagit in hyresgäster.
– Vi har också två pensioneringar i år och de tjänsterna ersätts inte, säger Helena Giertta. Vi har också dragit ner på frilansinköpen. Nu måste vi diskutera hur vi kan förändra vårt arbetssätt för att klara av produktionen.

Papperstidningen kommer i år ut med 14 nummer i en upplaga på drygt 17 000 ex. För att ta in nya läsarintäkter har tidningens sajt i maj startat en plustjänst.
– Det är för tidigt att säga vad det kan ge, säger Helena Giertta, men helt klart måste vi tro att läsarintäkterna kan bära verksamheten i framtiden. Än så länge överstiger annonsintäkterna från papperstidningen kostnaderna för tryck och distribution.
– Förbundet har gjort klart att vi måste klara oss utan nya bidrag från ägaren.Dela sidan: