Dela sidan:

Tvisten mellan koncernen kommer av uppdelningen av Liberala Tidningar 2015, skriver Medievärlden. Då tog Mittmedia och Eskilstuna-Kuriren över Promediatidningarna och Stampen tog över tryckeriverksamheten. Mittmedia och EK var samtidigt kvar som minoritetsägare med 7 procent av aktierna i V-TAB som skulle lösas in under en fyraårsperiod.

Under året för affären löstes en mindre post in med ett värde på knappt 7,3 miljoner kronor. 2016 skulle en post på motsvarande 15,7 miljoner kronor lösas in och i år en post på 16,9 miljoner kronor vilket alltså inte har skett.

Resten av aktierna som Mittmedia och EK har i V-TAB ska enligt bolagsordningen lösas in under 2018. Dessa aktier har ett värde på 45,9 miljoner kronor.

– Vi har försökt prata med dem flera gånger och tagit i allt vad man kan göra. Men vid något tillfälle måste man gå vidare till nästa instans. Och till det läget har vi kommit nu, säger Ulf Eriksson, vd för Mittmedia Förvaltnings AB till Medievärlden.


Stampens vd Martin Alsander ger sin version av det inträffade: 

– Vi (Stampen/V-tab och Eskilstuna-Kuriren/Mittmedia) har haft olika uppfattningar i en rättsfråga som handlar om ackordets verkan i samband med rekonstruktionen. Vår avsikt har hela tiden varit att lösa in utestående aktier i V-tab, men till korrekt belopp. Vi har därför erbjudit Eskilstuna-Kuriren/Mitt-Media samma ackordslikvid som övriga fordringsägare, det vill säga 25 procent, men de har tackat nej, säger han till sajten och räknar med att processen kommer att ta ett antal år. Dela sidan: