Dela sidan:

Artificiell intelligens är ett av 2017 års mest hypade begrepp. Samtidigt kan det betyda helt olika saker beroende på användningsområde och målgrupp, från att vara ”hjärnan” i självkörande bilar till att assistera vid diagnosticering av sjukdomar och väldigt mycket annat däremellan.

Gemensamt för alla dessa användningsområden är att råmaterialet är grunden och det som driver utvecklingen. Förmågan att utnyttja dessa basala uppgifter, via analytiska modeller, har utvecklats snabbt och både blivit alltmer precis och mindre avhängig den mänskliga faktorn.

Inom segmentet marknadsföring har artificiell intelligens gjort ett särskilt hastigt intåg, ibland går det då också under namn som till exempel maskinell inlärning eller kognitiv computing.

– Marknadsföring har blivit en mer precis disciplin där företagen har en rad nya redskap till sin hjälp för att säkra att man får ut det mesta möjliga av sin budget. Detta samtidigt som man undviker att trötta ut målgruppen med masskommunikation och felplacerade erbjudanden, säger Peter Thomasson, senior marknadskonsult, SAS Institute.

Kundens preferenser styr budskapet

Peter Thomasson har de senaste åren, på nära håll, kunnat följa de milstolpar som ett antal spjutspetsföretag har passerat i sin marknadsföring. Detta fram till dagens läge där man har lärt sig att bemästra en kunddialog som går på tvärs genom olika plattformar och styrs av kunskapen om enskilda personers preferenser och karaktäristika.

– Om man ser på digitala ”pure players” som till exempel Mofibo, som nu är en del av Storytel, har man redan från början tänkt in artificiell intelligens i verksamheten. Så kan till exempel framsidan av deras app ändras beroende på bredden i kundens preferenser. Därför finns det inte två kunder som ser samma utgåva av Mofibo.

– Här är allt skräddarsytt och erbjudandet till brukaren ändrar sig hela tiden baserat på de spår som denna lämnar efter sig samt till övriga fakta man har om den enskilda kunden, fortsätter Peter Thomasson.

Även mer traditionella organisationer och verksamheter har på senare tid skyndat sig att införliva artificiell intelligens i sin marknadsföringsstrategi.

– Banker och andra företag inom den finansiella sektorn utvecklas nu snabbt på detta område. De vet att deras fortsatta existens i en digitaliserad ekonomi är beroende av hur de lyckas få en personlig kontakt med kunden och hur de matchar detta i den digitala sfären.

Men när det gäller vissa livshändelser vill den enskilda kunden gärna fortsätta att ventilera olika möjligheter med en rådgivare.

– Där står till exempel banken mycket starkt rustad om den på förhand har analyserat sig fram till om det till exempel är ett husköp eller en tillökning i familjen på väg, säger Peter Thomasson.

Men hur klarar man som CMO utmaningen att hitta rätt fokus och verkligen kunna utnyttja alla de enorma fördelar som finns med artificiell intelligens?

Det kan man få svar på i en ny rapport från analysinstitutet TDWI. Rapportens namn är ”Marketing Analytics Meets Artificial Intelligence – Six Strategies for Success”.

Sex strategier som ger framgång

I den nya rapporten pekar författarna på sex viktiga insatsområden att ta tag i för den som vill lyckas bättre med sin marknadsföring:

  • Ringa in breda målgrupper till mikrosegment och använd dig av maskinell inlärning och automatisering för att skräddarsy erbjudanden ända ner till den enskilda kunden.
  • Använd artificiell intelligens så att du bättre kan matcha erbjudanden efter kundens beteende och behov.
  • Bli bättre på att lyssna till kundens feedback och att reagera på den.
  • Gör skillnad på kunderna. Se exempelvis till att medlemmar i lojalitetsklubben slussas först i kön till en ledig medarbetare i call-centret.
  • Skaffa dig en detaljerad kunskap om samspelet mellan digitala och fysiska kanaler för att kunna sätta insatserna där de gör störst skillnad.
  • Banta marknadsbudgeten genom att optimera insatsen på ett sätt som innebär att många kanaler inte betyder samma sak som mångdubbla utgifter.

Maskinella analyser är första steget

Trots de många spännande verktyg och möjligheter som artificiell intelligens kan erbjuda i din marknadsföring är det ändå en del företag som har svårt att få hästen i trav.

Till dessa ger Peter Thomasson rådet att, som ett första steg, försöka definiera vilka faktaunderlag man behöver för att kunna göra de bästa maskinella analyserna.

– Det krävs ett bra samarbete med företagets IT-avdelning för att marknadsavdelningen ska kunna lyckas med analyserna. Men med ett sådant samarbete får man, enligt min mening, en avgörande konkurrensfördel i framtiden.

– Rätt utnyttjad kan artificiell intelligens hjälpa din organisation att anpassa sig till kunden och leverera en oöverträffad upplevelse. Då menar jag hela vägen från första marketingkontakten till kundservicen efteråt, sammanfattar Peter Thomasson.

Läs mer –  sex framgångsstrategier 


Dela sidan: