Dela sidan:

När det tillkännagavs att Brindfors blir svenskägt igen hade byrån gått igenom fem år med i runda slängar 85 miljoner kronor i samlade förluster. Då var inte 2016 års siffror publika än. I bokslutet för "Interpublic Legacy Company" som MullenLowe Brindfors dolde sig för verksamhetsåret 2016 ökade rörelseförlusten till 13 miljoner kronor (8 MKR). De sex sista bokslutet för MullenLowe Brindfors innebar alltså rörelseförluster på närmare 100 miljoner kronor.

Första halvan av 2016 belastades av att byrån tappade intäktsmässigt viktiga kunder i Telenor och Gevalia samt att den löneomstrukturering (lönesänkning) och flytten från Birger Jarlsgatan till Epicenter som byrån beslutade om under föregående år belastade resultatet.

Under andra halvan av 2016 fick man in tre nya kunder och nådde enligt bokslutet ett plusresultat. Men det kunde inte hindra Mullen LoweBrindfors från en betyande förlust under 2016.

Omsättningen sjönk kraftigt från 155 MKR till drygt 100 MKR. Medelantalet anställda sjönk från 64 till 50 under året.


Dela sidan: