Dela sidan:

Den nya reklamvalutan från Outdoor Impact ska möjliggöra för både annonsörer och mediebyråer att få mer exakt data över hur deras digitala utomhuskampanjer presterar. Målet är att medieplanerare lättare ska kunna jämföra aktörers kampanjserier för effektivare annonsplanering.

– Outdoor Impact har under de senaste 15 åren utvecklat en av de mest genomarbetade valutorna i hela mediebranschen som framgångsrikt används för att mäta räckvidd och frekvens för klassisk utomhusreklam. Nu har vi lagt stora resurser på att ta nästa steg och skapa en modell som lika tillförlitligt återspeglar vilken effekt digital utomhusreklam har, säger Carl Wåreus, styrelseordförande i Outdoor Impact.

Valutan har tagits fram av Outdoor Impact i samspråk med branschaktörer och forskare vid London University.

– I takt med det ökande intresset för utomhusreklam ökar också kraven på mätbarhet, krav som vi nu kan leva upp till även för den digitala delen. Digital utomhusreklam är redan nu högt på agendan hos mediebyråer och annonsörer och med den nya valutan kommer den att avancera ytterligare, avslutar Wåreus.

Från och med nu kommer även digitala utomhusserier från JCDecaux och Clear Channel att finnas med i Outdoor Impacts kampanjplaneringsverktyg.

De senaste åren har räckvidden för utomhusmedier ökat markant. Siffror från Trafikverket visar att trafiken vid landets utomhusaffischer förra året ökade med 10,3 procent. Den största ökningen sker utanför Stockholm.


Dela sidan: