Dela sidan:

Robotar har redan börjat ta vissa jobb och om 5 år är ännu mer automatiserat. Ett exempel är nyhetstjänsten "Newsworthy", en slags robot som jobbar som journalist.
Automatiseringen ställer krav på snabbare förändring och utveckling av anställdas kompetens.

"Newsworthy tittar på stora mängder statistik och söker lokala avvikelser som kan bli nyhetsartiklar för lokaltidningar. När det till exempel kommer ny arbetslöshetsstatistik hittar vi inte en vinkel på det utan hundra olika lokala ingångar", säger Jens Finnäs, vd för företaget J++, som ligger bakom Newsworthy.
Företaget har jobbat för att utveckla redaktionella processer med hjälp av ett data och programmering. Men de är inte ensamma, nu finns det finns flera liknande robotar som automatiserar journalisters och PR-skribenters jobb.

"Robotar kommer ta bort vissa arbetsuppgifter, men kan inte ersätta människor helt utan snarare underlätta. Journalisten kan, till exempel, ta robotens enkla nyhetstext vidare, modifiera den och förklara", säger Jens Finnäs.

Han är generellt positiv till automatiseringen. Och Unionens samhällspolitiska chef Henrik Ehrenberg håller med.

"Unionen bejakar framtiden och varken kan eller vill stoppa teknikutvecklingen. Sverige tillhörde tidigt de ledande länderna inom digitaliseringen men vi tappar mark och idag möter vi utmaningar, särskilt på kompetensområdet", säger han och fortsätter:
"Vår undersökning bland Unionens klubbar visar, till exempel, att få arbetsgivare har en strategi för att möta automatiseringen. Det är hög tid för företagen att ta fram en sådan. Vi på Unionen vill se ett systematiskt arbete med kompetensutveckling på arbetsplatserna", säger Henrik Ehrenberg.

Henrik Ehrenberg,  Unionens samhällspolitiska chef. 


"Ur ett samhällsperspektiv står vi inför en stor förändring där många kommer behöva byta arbetsuppgifter. Detta är så klart är en stor utmaning och kräver också mycket av samhället, säger Jens Finnäs.

Fakta - många saknar strategi

Av de klubbar som i Unionens undersökning angav att arbetsuppgifter har automatiserats angav hälften att antalet jobb, i den svenska verksamheten har minskat under de senaste fem åren till följd av automatisering. Knappt 40 procent angav att automatisering inte påverkat antalet jobb i någon riktning, medan knappt 10 procent av klubbarna svarade att antalet jobb av detta skäl ökat i den svenska verksamheten under de senaste fem åren.

Av de klubbar som svarat antingen att verksamhet har automatiserats de senaste fem åren eller att planer på att automatisera finns, svarade drygt 30 procent att företaget saknar en strategi för hur verksamhetens förändrade behov gällande kompetens som orsakas av automatiseringen ska hanteras. 53 procent angav att en strategi finns för att hantera dessa förändrade behov. Vanligast är att företagen avser lösa kompetensbehovet genom kompetensutveckling av anställda (44 procent), därefter genom nyrekrytering (29 procent) och den minst vanliga strategin är att lösa behovet genom inhyrning (14 procent).

Källa: Unionens snabbpanel till klubbarna

Läs mer om automatisering på Unionenopinion.seDela sidan: