Dela sidan:

Sedan tidigare har Westander 16 delägare i bolaget, med Pär Daléus växer den skaran till 17. Daléus, som är expert på kriskommunikation, har jobbat på byrån i två år.

– Jag är stolt och glad över förtroendet. Delägarskapet gör mig om möjligt ännu mer motiverad i mitt arbete för att Westander ska kunna erbjuda Sveriges bästa rådgivning inom kriskommunikation, säger Pär Daléus.

Daléus har tidigare bedrivit forskning och utbildning om krishantering vid Försvarshögskolan där han specialiserat sig på frågor gällande etik och ansvarsutkrävande i samband med kriser. Han har även varit sakkunnig i krishanteringsfrågor på regeringskansliet.

– Jag är glad att Pär Daléus väljer att investera i Westander. Delägarskap uppmuntrar till långsiktighet och stärker de ekonomiska incitamenten att expandera, säger Westanders vd Patrik Westander.Dela sidan: