Dela sidan:

Efter de senaste veckornas skandaler rörande sexuella trakasserier inom svenska mediehus har flera av bolagen tvingats krishantera. I flera av fallen har chefer på bolagen varit medvetna om problemen utan att ta aktion.

I ljuset av detta startar Bonnier nu en så kallad visselblåsartjänst dit medarbetare ska kunna vända sig för att rapportera missförhållanden på jobbet.

Genom visselblåsartjänsten ska medarbetarna garanteras full anonymitet genom en webbtjänst. En extern, icke namngiven, advokatbyrå kommer även att vara inkopplad.

– Min bestämda ambition är att vi som ägarbolag ska bidra till arbetsplatskulturer med absolut nolltolerans mot sexuella trakasserier. Och till att de som utsätts ska känna att bolagen står på deras sida, och att det alltid är förövare, aldrig offer, som ska ha anledning att oroa sig för arbetsgivarens reaktion, berättar Bonniers vd Tomas Franzén i ett internt mejl till bolagets anställda.Dela sidan: