Dela sidan:

SVT-reportern Peter Rawets intervju med en Donald Trump-supporter under direktsändingen av hans installation har blivit uppmärksammad av många. Kritiska röster har hävdat att hans frågor till kvinnan är överdrivet vinklade och ensidiga. En som varit kritisk är Alex Schulman

"Det hade kunnat bli en blooper-klassiker i nivå med Staffan Doppings 'Kryptonit i fittan', om det inte vore för arten av de frågor han ställde. Jag vet inte om jag någonsin i livet känt en sån avsky för den statliga televisionen som jag gjorde under de här märkliga minuterna (...) Det är den här typen journalistiska haverier som gör att Donald Trump kan fortsätta avfärda också korrekt kritisk journalistik som "partisk" skrev han i en Expressen-krönika i januari.

Nu får han medhåll av Granskningsnämnden som fäller intervjun för att strida mot kravet på opartiskhet. 

"När det gäller frågan om reporterns förhållningssätt har nämnden i sin praxis godtagit att en reporters frågor kan ha en provokativ karaktär och att reportern kan tillåtas ha
ett kritiskt förhållningssätt i syfte att tydliggöra den intervjuades ståndpunkt. Enligt nämndens bedömning hade dock reportern i det nu aktuella fallet ett förhållningssätt, särskilt gentemot den intervjuade kvinnan, som var så provokativt att det passerade gränsen för vad som kan accepteras inom ramen för kravet på opartiskhet enligt sändningstillståndet. Sändningen strider därför mot detta krav" skriver nämnden i sitt beslut.

SVT skriver i sitt yttrande att de anser att Peter Rawets intervju låg inom ramen för vad som kan kallas opartisk rapportering. 

"Redaktionen ville att Donald Trump-supportrar skulle få utrymme att komma till tals. För att komma förbi allmänt hållna svar om att Donald Trump skulle "göra Amerika stort igen" ställde reportern uppföljande frågor till intervjupersonerna. Att en reporter ställer kritiska och ibland provocerande frågor för att få svar innebär inte i sig en överträdelse av kravet på opartiskhet. De ibland kritiska frågorna var något som kommenterades av reportern i samband med en diskussion om stämningen på plats".

Kolla in intervjun här nedan:Dela sidan: