Dela sidan:

Var fjärde kommun i landet saknar i dag en regelbundet bemannad nyhetsredaktion. Dessa kommuner kan liknas vid Mediesveriges vita fläckar. Mediestudiers årsbok, som utkommer  i dag för tredje gången, visar också att antalet anställda på svenska nyhetsredaktioner har krympt med sju procent, åtminstone 370 personer, på två år. Den tydligaste förklaringen är den stadiga tillbakagången för annonsintäkterna till journalistik – en miljard har försvunnit på två år.

– Mediestudiers årsbok tar temperaturen på framförallt den lokala svenska journalistiken i en pressad tid. När allt skakar är det viktigt att hålla koll på detaljerna, säger Lasse Truedson, föreståndare för Institutet för Mediestudier i en kommentar.

I årsboken ingår en enkät till landets kommuner. Några resultat nedan.

• Mer än fyra kommuner av tio upplever att dagspressens kommunbevakning blivit sämre eller mycket sämre över tid.

• Drygt åtta av tio kommuner upplever att deras pressmeddelanden publiceras utan ändringar av dagspressen.

FAKTA
Mediestudiers databas över landets lokala medier visar i år att det finns 581 medier med lokal bevakning och att de tillsammans har 781 redaktioner. Det har lagts ner 44 titlar och tillkommit 24 nya. Så väl nystarter som nedläggningar är vanligast bland gratistidningar och lokala sajter.

Enkäten har skickats ut till dagspress, de tre största gratistidningskoncernerna samt SVT och SR:s redaktioner. Tidskriftsförlagegen finns inte med i undersökrningen. Svarsfrekvensen är tre fjärdedelar. Dela sidan: