Dela sidan:

Årets finansieringsrunda för Google premierar projekt som bidrar till intäktsgenerering och det är något som Mittmedias projekt har täckning för när de sökte pengarna. Projektet Soldr Personalization Service, SPS ska personlisera innehållet för Mittmedias läsare vilket gör att de stannar kvar längre som Plus-kunder.

– Efter väldigt mycket analys kan vi tydligt med säkerhet säga att ju färre artiklar en användare konsumerar desto större är sannolikheten att den kommer avsluta sin prenumeration. För att säkerställa att vi blir relevanta för användarna måste vi hela tiden säkerställa en kontinuerligt leverans av relevant innehåll till användaren alla dagar, säger Magnus Engström, datastrategichef i en artikel på Mittmedias interna webb

I Mittmedias projekt är tanken att personalisera artiklarna för användarna.

– Nu har vi en gemensam startsida för alla användare. En artikel är där i två timmar och då kanske den användare som är intresserad av den artikeln inte är inne på startsidan och missar den. Att istället ge rätt innehåll för rätt användare i rätt kanal vid rätt tidpunkt är vår målsättning i det här projektet, säger Michelle Ludovici, projektledare.Dela sidan: