Dela sidan:

Facebook fick mest utrymme i media 2017. Drygt 375 000 gånger har varumärket omnämnts i svenska redaktionella och sociala medier, en dubblering jämfört med föregående år. Plats två, tre och fyra på listan hittar vi också sociala varumärken. Ett traditionellt varumärke hittas först på plats fem kommer ett traditionellt varumärke. Det visar en mätning som Sveriges Annonsörer och medieanalysföretaget M-Brain gjort. 

Facebook som omnämndes drygt 163 000 gånger 2016 har mer än fördubblat sitt omnämnande till 375 000. Twitter och Instagram hamnar på plats två och tre med 305 900 respektive 304 000 omnämningar. Youtube kommer fyra med 157 000. På femteplats kommer ett traditionellt varumärke i idrottsklubbem AIK, med nästan 124 000 omnämningar.


Mest omnämnda varumärken 2017: 
1. Facebook, 375 000 
2. Twitter, 305 900 
3. Instagram, 304 000 
4. Youtube, 157 300 
5. AIK, 123 900 
6. ICA, 105 500 
7. Google, 101 400 
8. Volvo, 98 100 
9. H&M, 87 000 
10. IKEA, 83 500 Dela sidan: