Dela sidan:

En chef på MTG har uppmärksammats för kränkande beteende i spåren av #metoo. Bolaget har låtit advokatfirman Vinge göra en utreding av mannens agerande gentemot medarbetarna och funnit brister. En anonym och oberoende enkät har skickats ut till alla medarbetare på avdelningen och intervjuer har genomförts med nuvarande och tidigare medarbetare. Resultatet av utredningen har lett till att mannen får en skriftlig erinran, men kommer att arbeta kvar på bolaget.
– Utredningens resultat visar att vi har brustit utifrån de krav vi ställer på varandra inom MTG, och det ansvar vi har som arbetsgivare och ledning. Det är inte acceptabelt, kommenterar hr-chefen Veronica Sjöstrand.

Utredningen visar bland annat på oacceptabelt beteende och dåligt ledarskap från avdelningens chef, vilket lett till att medarbetare känt sig osäkra eller obekväma, vilket har bidragit till en negativ arbetskultur. Det har också funnits en brist på tydlighet kring organisatoriska strukturer och ansvar, där medarbetare har känt sig osäkra på hur de ska gå tillväga för att framföra synpunkter på arbetsmiljön eller ledarskapet.
– Avdelningen och dess ansvarige chef delar vår syn på vikten av en omedelbar och hållbar förändring, och vi har en tydlig handlingsplan för hur vi ska åstadkomma det. Vi kommer regelbundet att se över resultaten från det här arbetet för att säkerställa att ledarskapet och arbetsmiljön på avdelningen förbättras och möter MTG:s högt ställda krav och förväntningar. Alla medarbetare på MTG förtjänar respekt, lika möjligheter och en trygg och inspirerande arbetsmiljö, förklarar Veronica Sjöstrand vidare. Dela sidan: