Dela sidan:

Intäkten på 40,5 miljoner kronor innebär en ökning med fyra procent i jämförelse med 2016. Byråintäkten per anställd, 1,4 miljoner, är dock oförändrad.

– Intäktsrekordet och vår stabila tillväxt över tid speglar att företagen allt mer väljer att kommunicera på andra sätt än genom köpt reklamutrymme, säger Westanders vd Patrik Westander.

Sedan 2011, då man hade en byråintäkt på 26 miljoner, har byråns intäkter ökat med i snitt åtta procent per år. Huvuddelen av intäkterna, 61 procent, kommer från företag medan intresseorganisationer står för 28 procent och myndigheter för 11.

– Ett samarbete med Westander kostar cirka en miljon kronor per år. Då finns dels utrymme för våra konsulter att vara proaktiva, dels goda förutsättningar att nå kundens mål utan att skapa ett konsultberoende, säger Patrik Westander.

Bolagets fullständiga resultat kommer att publiceras senare i januari.

Westander har idag kunder som Brandskyddsföreningen, Bukowskis, Collectum, Visma och Hjärt-Lungfonden.Dela sidan: