Dela sidan:

Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm går ut i en offentlig upphandling av kommunikationstjänster. De söker efter byråer som besitter en bredd och kan positionera varumärket såväl nationellt som internationellt, bland annat genom innehållsdriven redaktionell kommunikation.

– Vår kommunikation ska spegla vår identitet genom att vara dynamisk, nyskapande och kreativ, men samtidigt uthållig och långsiktig för fortsatt framgång. Med sikte på 2027, då KTH fyller 200 år, är kommunikationsuppdraget av största vikt och därför söker vi en samarbetspartner för kommunikationstjänster som kan matcha oss i denna utmaning, säger Åsa Ankarcrona, kommunikationschef på KTH, i en kommentar.

KTH söker efter en avtalspartner, men själva upphandlingen är uppdelad i två kategorier: kreativ kommunikation och informationsproduktion. Det gör det möjligt även för två leverantörer att leverera ett gemensamt anbud.Dela sidan: