Dela sidan:

Utredningen för att komma åt smygreklam tillsattes i oktober 2016 och har letts av Gunnar Larsson, tidigare generaldirektör för Konsumentverket och nu i samma roll för Kammarkollegiet. I samband med presskonferensen uttryckte konsumentminister Per Bolund att det blivit svårare för konsumenten att avgöra vad som är reklam och inte. Reklamombudsmannens opinionsnämnds fällning av Youtube-stjärnan Misslisibell 2015 blev något av en genombrott där smygreklamen började uppmärksammat. Och problematiken har också växt sedan utredningen tillsattes

Under 2017 fällde Reklamombudsmannens Opinionsnämnd 16 influencers vid 22 olika tillfällen för smygreklam, en sammansställning av DI Digital. År 2015 var det bara två influencers som fälldes och 2016 låg siffran på nio.

Under fredagen lämnade så regeringens utredare Gunnar Larsson över betänkandet "Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld" till Per Bolund.

Utredningen föreslår bland annat tydliga riktlinjer för annonsmärkning för att göra det enklare för både reklambranschen och konsumenterna.

"Då personaliserad reklam är tillåtet är det viktigt att konsumenterna får information och utbildning som stärker deras möjligheter att förstå och styra över den reklam som visas för dem", skriver Gunnar Larsson på DN Debatt.

Ett annat förslag är att en särskild bestämmelse som skyddar barn och unga ska komplettera den befintliga marknadsföringslagen. I förslaget ska reklam som riktar sig till den yngre målgruppen ta d hänsyn till deras knappa erfarenhet och "naturliga godtrogenhet".

Utredningen föreslå vidare en storsatsning på undervisning i konsumentkunskap samt att Konsumentverket får bättre möjligheter till granskning och lagföring av brott.

"För en effektiv tillsyn bör myndigheten bland annat ges rätt att genomföra kontrollköp under dold identitet och fortsatt ha möjlighet att publicera varningslistor med oseriösa aktörer. Vi föreslår också ökade anslag till Konsumentverket för nya tekniska lösningar och kompetens", skriver Gunnar Larsson.

Utredningens förslag

• Konsumentverket ska ta fram tydliga riktlinjer för reklammärkning.

• Företag som bryter mot marknadsföringslagen kan i frotsättningen inte avsäga sig ansvar genom att försvara sig med att man enbart tillhandahåller en teknisk plattform.

• Undervisningen i konsumentkunskap ska utökas.

• En bestämmelse förs i marknadsföringslagen om att reklam riktad mot barn och unga ska visa särskild hänsyn till barns "bristande erfarenhet och naturliga godtrogenhet".

• Konsumentskyddande myndigheter som Konsumentverket får mer resurser för att utbilda och sprida kunskap. Konsumentverkets utredningsmöjligheter ska också förstärkas.Dela sidan: